HAKKIMIZDA

ASSITEJ (Uluslar arası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği), insanlık için evrensel bir anlatı biçimi olan tiyatro sanatının, bütün dünyada barışa hizmet etmek için halk kitleleri arasında etkili bağlar kurulabileceği düşüncesinden hareketle, ayrıca gençlik ve çocuk eğitimindeki rolü göz önünde tutarak, uluslar arası bir örgüt olarak 1965 yılında kurulmuştur. 

Tiyatro aracılığıyla çocukların ve gençlerin yaşamlarını zenginleştiren profesyonel tiyatroları ve tiyatro organizasyonlarını birleştirmek, çocuk ve gençlik tiyatrosunda ortak bir sanatsal standart oluşturmak amaçları arasındadır.

ASSITEJ Türkiye Merkezi de genel amaca uygun olarak ulusal ya da uluslararası düzeyde kongre, festival, proje, bienal ve atölye çalışması düzenlemelerine katkıda bulunmakta, destek olmakta ve katılımcı ya da gözlemci göndermektedir. Ayrıca ASSITEJ Türkiye Merkezi, çocuk ve gençlik tiyatrosu ile uğraşan profesyonelleri, amatörleri, öğrencileri ve akademik kadroları bir araya getirerek, sağlıklı ve verimli bir sanatsal ortam da yaratmaya çalışmaktadır.

 
İletişim
Adres/Address:
Adres : Güvenlik cad. Kavaklıdere mah. Çavuşoğlu apt. 15/ 16 Çankaya /  Ankara E-Mail: assitejturkiye@gmail.com
 
Assitej Türkiye Merkezi ne kargo ya da posta yoluyla gönderi
yapmak için lütfen bu posta kodunu kullanınız/ 
 
(Please send your any materials by shipment using this postcode)
 
E-Posta/E-Mail:assitejturkiye@gmail.com

 


ETKİNLİKLER