Mülteci Çocuklar: Assitej Türkiye Merkezi Açıklaması 

Assitej Türkiye Merkezi olarak, Ortadoğu’da egemenlerin sebep olduğu savaştan hayatları için kaçmak zorunda kalan göçmenlerin durumlarını esefle takip etmekteyiz. Çağlar boyu güzele dair bir esin kaynağı olagelmiş denizlerimiz adeta mezarlığa dönmüş durumdadır ve masum çocuklar ve gençler de bu trajedinin objeleri haline gelmişlerdir. Son günlerde sosyal medyada insanca yaşamak için kaçtığı sırada boğularak ölen bir çocuğun karaya vurmuş bedeni üzerinden bir tepki ve hassasiyet oluştuğunu görüyoruz. Unutulmamalıdır ki tartışma bu fotoğrafın paylaşılıp paylaşılmamasının daha doğru olacağından öte, durumun özüne dönük olmalıdır. Boğularak renkler dolu bir yaşamdan feragat ettirilen Aylan Kürdi'nin fotoğrafı gibi bir dolu talihsiz ama simgesel olayı da maalesef izlemekteyiz. Örneğin piyano çalmakta ya da jimnastikte ileri bir yeteneği olan bir çocuğun vatandaşlık için savaşın müsebbibi güçler tarafından adeta bir savaş ganimeti gibi paylaşılamadığı görüntüler de benzer bir hassasiyeti hak etmektedir. Görülmektedir ki çocuk sadece bedenleriyle değil yetenekleriyle, potansiyelleriyle ve en önemlisi yaşamlarıyla metalaştırılmaktadır. Hatta çocuk bazen eline boyundan uzun silah, cebine gücünden ağır bomba yakıştırılarak bazen de gözündeki yas, yüzündeki kir ile protokol beyefendileri tarafından siyasi içerikli propaganda malzemesi bile yapılmaktadır. Çocuğun bir birey olduğu gerçeği yadsınarak sürdürülen bu metalaştırma eğilimi ne yazık ki devam etmektedir.

Bu noktada Assitej'in de her durumda bağlılığını vurguladığı 1989 tarihli Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi bir pusula olarak çocuklar için çalışanlar tarafından bilinmeli, onlara yol gösterici olmalıdır. Ayrıca bu bildirge biz çocuk ve gençlik tiyatroları çalışanları ve takipçilerinin duruş ve tepkilerinde kılavuz olmalıdır. Sözleşmenin taraf ülkelerinin ayrım gözetmeksizin (madde 2) çocuğun yüksek yararı doğrultusunda (M. 3) yasama ve gelişme hakkini korumak için yeterli önlemi alma (M.6) yükümlülüklerinin altını çizer ve "yeterli" ibaresinin insan onuruna yakışır bir yeterlilikte olacağı günleri özlemle bekleriz.

 

 ASSITEJ TÜRKİYE MERKEZİ


14.09.2015