2022 ASSITEJ Uluslararası Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Günü Bildirisi


2022 ASSITEJ Uluslararası Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Günü Bildirisi

 2022 ASSITEJ Uluslararası Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Günü Bildirisi

Dünya Tiyatro Günü, ASSITEJ’in yıllık takviminde hayati bir eşiği imler. Ve ASSITEJ bu günde herkesi “Bir çocuğu tiyatroya götürmeye” teşvik eder. Bu davet aslında çocuk ve gençlerin olabildiğince çok sanat deneyimi edinebilmeleri için yetişkinlere sorumluluklarını hatırlatan bir çağrıdır.

Bir çocuğu tiyatroya götürmek; canlı performans, fikirler, duygular ve insan-insana ilişkiler ile yeniden bağ kurarken aynı zamanda çocuk ve gençlerin kültür, sanat ve kendini ifade etme haklarını da savunmak demektir. Çocuk ve gençleri dinlemek son derece önemlidir. Fakat bundan daha da önemlisi onları duymak ve değişime yönelik gereksinimlerini kabul etmektir.

ASSITEJ Manifestosu’nda belirttiğimiz gibi bizler: Tüm ülkelerin Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 13. ve 31. maddelerine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek için çok daha fazlasını yapması gerektiğine inanıyoruz.

Bu inancımız; içinde bulunduğumuz pandemi süreci, dünyanın pek çok ülkesinde sürmekte olan çatışmaların yol açtığı krizler ve her çocuğun sürdürülebilir, güvenli ve sağlıklı bir dünyada yaşayabilmesi için aciliyet teşkil eden adalet ve fırsat eşitliği sorunlarının gölgesinde özellikle geçerlidir. Sanat ve kültür, bizler toplumlarımız için daha iyi koşullar yaratmak için eyleme geçerken vazgeçilmezlerimizdir. Çünkü çocuk ve gençlerimiz için -ve onlarla birlikte- kurmak istediğimiz dünyayı ancak sanat ve kültür yoluyla düşleyebiliriz.

Hayal gücünün korkuya galip gelebilmesi için canlı performans ve tiyatroya en çok şimdi ihtiyacımız var.

Çocuk ve gençler için tiyatro ve performans üreten sanatçılar, tam da bugün cesaret ve haklılıklarını kuşanıp dünyanın her yerinde çocuk ve gençlere rahat bir nefes alıp katarsis yaşayabilecekleri, içlerindeki sevinci ifade edebilecekleri alanlar açabilirler.

Böylesi yaratıcı ve dirençli üretimlere, bu türden bir adanmışlığa daha önce tanık olduk. Ve her bir üyemizin çalışmalarından örneklere baktığımızda en küçük yaştaki çocuklardan genç yetişkinlere uzanan bir yelpazede tiyatro ve performans sergilemeye devam etme inatlarının bir nebze dahi azalmamış olduğunu görerek günbegün daha da güçlenen bir topluluk haline geldiğimizi anlıyoruz.

Karar vericiler yerlerinde doğrulup olanları yeni yeni fark ederlerken çocuk ve gençler sosyalleşme, özgüven ve umut kaybının etkilerini zihinsel sağlıklarını derinden etkileyecek ölçüde hissetmeye başladılar bile.

İşte bu nedenle genç seyircilerimiz ve katılımcılarımız; onlara açılımlar, daha geniş bakış açıları, imkansızda gizli olanaklar, eğlence, merak, güzellik ve duygulanımlar sağlayacak araçlara, yani sanat, kültür, tiyatro ve performansa; kargaşa içindeki bir dünyaya anlam kazandıran, insanlığın birbiriyle olan bağlarını bize yeniden hatırlatan bu temel deneyimlere bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyorlar.

Sue Giles

Uluslararası ASSITEJ Başkanı

Mesajın orijinalini http://www.assitej-international.org/.../sue-giles-ams.../ adresinden görüntüleyebilirsiniz.

Not: Uluslararası ASSITEJ tarafından paylaşılan video yandaki linkten izlenebilir: https://www.youtube.com/watch?v=Z9ucAA6BUBo

 


20.03.2022