Kamuoyu AçıklamasıSon zamanlarda tiyatroya yapılan çeşitli baskıların oyun yasaklama noktasına kadar evrildiğini üzülerek ama anlayarak izliyoruz. Bu baskıları anlıyoruz çünkü tiyatronun en önemli toplumsal sonuçlarından biri olan eleştirel düşünmenin, yasaklayarak baskı kurma alışkanlığının antitezi olduğunu biliyoruz. Hatırlatırız ki binlerce yıllık tiyatro tarihi, tiyatronun bu gibi baskıcı yaklaşımlar sonucunda daha güçlenerek ve yerleşerek çıktığı örneklerle doludur.

ASSITEJ Türkiye Merkezi olarak gelecek nesillerin eleştirel düşünme becerilerini ve alışkanlıklarını arttırmak adına kaliteli çocuk ve gençlik tiyatrosu geleneğini ülkemizde yerleştirme ülkümüzden siz gönüllülerimizin desteğiyle ayrılmayacağımızı bildiririz. İşte tam da böyle zamanlarda hepimizin vereceği en anlamlı cevap #birçocuğutiyatroyagötür’mektir.

 

Voltaire'in "düşüncelerine katılmıyorum ama senin düşüncelerini savunma hakkını sonuna kadar destekleyeceğim" cümlesini tüm yurttaşların söyleyeceği günleri istiyoruz.


26.01.2018