Assitej'den Tiyatro Atölye ÇalışmalarıAssitej Türkiye Merkezi 17-18 Ocak 2015 tarihlerinde öğretmenlere, çocuk ve gençlerle tiyatro çalışması yapanlara ve alana ilgi duyanlara yönelik aşağıdaki başlıklara ilişkin atölyeler düzenleyecektir.

Atölye ücretleri: 150 TL
Assitej Üyeleri ve Öğrenciler:125 TL

Başvuru ve ayrıntılı bilgi için assitejturkiye@gmail.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

- -Temel Sahneleme Teknikleri
Atölye Yürütücüsü: Prof.Dr. Tülin Sağlam
Bir metnin sahnelenmesi sürecinde dikkat edilmesi gereken temel unsurlar örnek bir çalışma ile ele alınacaktır. Sahnede hareket, konuşma, dekor, kostüm, ışık ve efektin rolü ve önemi irdelenecektir.
Atölye süresi: 12 saat (6+ 6)
Katılımcı Sayısı: 20

--Sahneleme Sürecinde Kukla Kullanımı
Atölye Yürütücüsü: Haluk Yüce
Tüm dünyada kullanılan ve okul çalışmalarında kullanılabilecek ‘kukla teknikleri’ konusunda bilgilendirme. Sahneleme sürecinde kukla kullanmaya nasıl karar verilir? ‘Kukla oynatımında’ dikkat edilecek ‘temel prensipler’ uygulamalı olarak ele alınacaktır.
Atölye süresi: 12 saat (6+ 6)
Katılımcı Sayısı: 20

--Parmak Kukla Yapım Atölyesi
Atölye Yürütücüsü: Aylin Saraç
Bu atölye pek çok malzemeyle yapılabilen parmak kuklanın, kil ile tasarlanması ve hayata geçmesi üzerine bir çalışmadır.Hikâye ya da masal anlatıcılığında kullanılabilecek oldukça işlevsel bir anlatım malzemesidir. Kille yapılacak parmak kuklaların karakter temsili önemlidir ve anlatımı güçlendirir.
Bu çalışmanın aşamaları;
Kil ile tanışma, karakter yaratma, küçük bir yüzü çalışma, elle bütünleştirme çalışmaları.
Çalışma için; kirlenmesinden korkmayacağınız bir t-shirt, ıslak mendil yeterlidir.
Atölye süresi: 12 saat (6+ 6)
Katılımcı Sayısı: 12

--Anlatı Tiyatrosu’nda Yapılandırma ve Temel Teknikler
Atölye Yürütücüsü: Ozan Cihat Yalçınkaya
Çalışma eğitimde anlatı tiyatrosunu konu almaktadır. Anlatı tiyatrosunda hem anlatımı sağlayacak hem de dinleyiciyi aktif olarak sürece katacak bir yapılandırma söz konusudur. Bu bakımdan masal, öykü, anı gibi her hangi bir anlatının, anlatı tiyatrosuna dönüşümünü sağlayan yapılandırma, kullanılan teknikler, ses ve beden çalışmaları atölyenin içeriğini oluşturmaktadır.
Atölye süresi: 12 saat (6+ 6)
Katılımcı Sayısı: 20

--Sahneleme Sürecinde Ses-Konuşma-Diksiyon
Atölye Yürütücüsü: Özgün Çakar
Bu çalışmada sırasıyla beden farkındalığı - doğal nefes - doğal ses ve konuşma olmak üzere dört aşamalı bir yöntem üzerinde durulacaktır. Çalışmanın hedefi, sahneleme sürecinde oyuncuların beden-nefes ve ses bilincini geliştirmek ve doğru tekniklerle bunu uygulayabilmektir..
Atölye süresi: 12 saat (6+ 6)
Katılımcı Sayısı: 20

--Sahneleme Sürecinde Dansın ve Hareketin Olanakları
Atölye Yürütücüsü: Bilge Serdar
Atölyenin temel amacı sahne üzerinde bedeni bir anlatım aracı olarak yeniden keşfetmektir. İki aşamalı olarak gerçekleştirilecek atölyede öncelikle dans ve hareket yoluyla bedenin olanaklarına odaklanılacak, daha sonra oyun sahneleme sürecinde dans ve hareketin yarattığı imkanlar örnek uygulamalarla ele alınacaktır.
Atölye süresi: 12 saat (6+ 6)
Katılımcı Sayısı: 20

--Tiyatro Sanatını Sevdirmek için Oyun ve Drama Tekniklerinden Yararlanmak
Atölye Yürütücüsü: Dr.Bülent Sezgin
Çocuklarla veya gençlerle tiyatro çalışması yapan bir eğitimci için uygulamalı oyun ve drama kullanımı öğrenci-merkezli bir yaklaşımdır. Öğrencilerin süreç odaklı oyun ve drama formlarından yararlanılarak, gösteri odaklı bir teatral prova sürecine sokulması pedagojik açıdan daha uygundur. Bu atölye çalışmasında, oyun, drama ve tiyatronun etkileşimli birlikteliği üzerine kuramsal ve uygulamalı çalışma yapılacaktır.
Atölye süresi: 12 saat (6+ 6)
Katılımcı Sayısı: 20

İletişim için: assitejturkiye@gmail.com

0 531 248 37 44


16.12.2014