20 Mart 2006 Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Günü Assitej Türkiye Merkezi Bildirisi


20 Mart 2006, ''6. Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Günü'' dür. Bugün, bütün dünyada, çocuk ve gençlerin, her ülkenin kendi kültür geleneği içinde, özellikle de tiyatro geleneği yoluyla geliştirilme haklarının tanınması günü olarak kutlanacaktır.

Sayın ilgili,

20 Mart 2006, ''6. Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Günü'' dür. Bugün, bütün dünyada, çocuk ve gençlerin, her ülkenin kendi kültür geleneği içinde, özellikle de tiyatro geleneği yoluyla geliştirilme haklarının tanınması günü olarak kutlanacaktır.

ASSITEJ ( Association Internationale du Theatre pour l 'Enfance et la Jeunesse-Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği) yaklaşık 80 ülkede binlerce tiyatro ve kişiyi birbirine bağlayan uluslararası bir ağın mimarıdır. ASSITEJ, Japonya'dan Zimbabwe'ye, Avustralya'dan Fransa'ya, Rusya'dan Hindistan'a, Amerika'dan Ortadoğu'ya, tüm çocukların, sanatsal yollarla geliştirilme haklarını tanır. Tiyatronun en yüksek standartları adına çalışmaları için çocuk ve gençlik tiyatroları çalışanlarını teşvik eden ASSITEJ, eşitlik, barış, eğitim, kültürel ve ırklar arası uyumu geliştiren, kültürel olarak birleştirici bir çatıdır.

Uluslararası ASSITEJ, teorik ve pratik olarak çocuk ve gençlik tiyatrolarının gelişmesi için çalışan siyasal bir taraftır. ASSITEJ, çocuk ve gençlerin gücünü ve toplumun gelişimine katkıda bulunma kapasitelerini onaylayan bütün ulusal ve uluslararası organizasyonları ve yetkilileri, dünya çapında kutlanan bu günü kabul etmeye ve desteklemeye çağırır.

Çocuk ve gençlik tiyatrosu, çocuk ve gençlerin umutlarını, hayallerini, korkularını sahnede göstererek onlara saygısını ifade eder; deneyim, zekâ, duygu ve hayal gücünü geliştirir ve derinleştirir; özsaygı, hoşgörü, güven ve fikirleri cesaretlendirir. Bunların ötesinde, genç kuşakların toplum içinde kendi yerlerini ve seslerini bulmalarına yardımcı olur.

ASSITEJ Türkiye Merkezi olarak, sizi bu günü; çocuk ve gençlerin sanat ve kültürel faaliyetlerden zevk alma ve zaman geçirme hakkını; kültürel ortaklık hakkını; çocuk ve gençlik tiyatroları alanında çalışan kişileri; geleceğimizi desteklemeye çağırıyoruz.

Saygılarımla,

ASSITEJ-TÜRKİYE
Dr. Tülin Sağlam
ASSITEJ Türkiye Merkezi Başkanı
Uluslararası ASSITEJ Yönetim Kurulu Üyesi


03.03.2006