20 Mart 2006 Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Uluslararası Bildirisi


Dünya üstünde yaklaşık 80 ülke, UNESCO tarafından kurulan organizasyonun geleceğini tartışmaktadır. Bu organizasyon, sanat ve kültür alanında çocuk ve gençlerin ilgi ve haklarını savunur

 Dünya üstünde yaklaşık 80 ülke, UNESCO tarafından kurulan organizasyonun geleceğini tartışmaktadır. Bu organizasyon, sanat ve kültür alanında çocuk ve gençlerin ilgi ve haklarını savunur. ASSITEJ, çocuk ve gençlik tiyatrolarının üretim, yaratım ve yayılımını cesaretlendirerek, sağlam ulusal ve uluslararası ağları yoluyla, çocuk ve gençler için sanatsal alanlarda, uygulayıcılar arasındaki bağları geliştirir. Dünya çapındaki alışverişin içeriği, tüm sınırlar arasında bu işbirliğinin korunması kadar, kültürel farklılığın devamını sağlayacak ilham ve buluşların çoğaltılması umuduna da bağlıdır.


Bir zamanlar bir düşünce vardı: Tiyatroda işbirliği yapma düşüncesi. Bu-elli yıl önce-Uluslararası Tiyatro Enstitüsü'nün başlamasıydı. On yıl sonra, bu düşünceden bir ilk bebek doğdu: Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları İlişki- Programı. Ve bu da ASSITEJ'in doğumuydu. Ağa bağlı çalışma ve fikir alışverişi üzerinde durmalıyız. Küreselleşen dünyada, kültürel kimlik için önemli bir gerçek olarak tiyatro sanatını belirtmeliyiz. ASSITEJ, bu nedenle her yıl, Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Günü'nü kutlamaktadır.

''Çocukların yüz dili vardır.'' demiş İtalyan düşünür Loris Malaguzzi. '' Ancak biz doksan dokuz tanesini yok etmişiz.'' Tiyatro, çocuklara bu dilleri, daha çok dinleyerek, daha çok şarkı söyleyerek, daha çok anlayarak, daha fazla sevgiyle, daha çok konuşarak ve daha fazla oyun oynayarak geri verebilir. Tiyatro, başı gövdeden ayırmaz. Tiyatro, duygusal bir deneyim, akıllı hayal gücü, önemli bir kültürel davet olabilir. ASSITEJ'in bir araya gelme nedeni budur. ASSITEJ'in tüm kıtalarda çalışma nedeni budur. ASSITEJ'in Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Günü'nü kutlama nedeni budur. Önümüzdeki on gün boyunca ifade etmemiz, tartışmamız ve anlatmamız gereken budur.

Prof.Dr.Wolfgang Schneider
ASSITEJ Dünya Başkanı


20.03.2006