20 Mart 2015 Ulusal Bildirisi-Salih KalyonMerhaba Değerli Dostlar!

Bugün '20 Mart Dünya Çocuk ve gençlik Tiyatroları' gününü kutluyoruz. İspanyol şair ve oyun yazarı Lope de Vega tiyatroyu şöyle betimlemiştir; 'Tiyatro üç kalas, iki insan ve  bir hevesten ibarettir. Üç kalas dekoru, iki insan seyirciyi, bir heves de oyuncuyu temsil eder.  Yaklaşık üç asır sonra Osmanlı döneminin tiyatrocularından Tomas Fasulyeciyan  İspanyol şair’in tanımını biraz daha sadeleştirmiş ve şöyle söylemiştir: “Tiyatro  iki kalas bir hevestir!” Bu tanım yalnızca dekor ve oyuncuyu esas almış. Peki  ya seyirci? Seyirci olmadan tiyatro olabilir mi? Kim için yapılacak? Tabi Fasülyeciyan usta hiç unutur mu? Unutmamış! Konuyu yalnızca  sadeleştirmiş.

Yaşadığımız topraklar üzerinde dört yüzü aşkın, her biri onar bin kişilik açık hava tiyatroları var.  Bu bilgi, yıllar öncesinde bu topraklarda ne kadar çok tiyatronun ve seyircinin olduğunu gösteriyor.  O çağlarda, bir yerin şehir olarak nitelendirilmesi  için tiyatronun olması da zorunlulukmuş. Bugün seksen bir il var ülkemizde ancak ne yazık ki seksen bir ilin hepsinde tiyatro yok.

Tiyatro, sözcük olarak,  Yunanca Teatron’dan yani   oyun oynanan yer anlamından türemiş. Binlerce yıl önce yapılmış olan bu tiyatroları barındıran topraklarda Osmanlı imparatorluğu 657 yıl hüküm sürmüş.  Ne var ki, Müslüman ahalinin tiyatro ile ilgilenmesi  günah sayılmış.  Tiyatrocuların şahitliğinin bile kabul edilmediği günlermiş o günler. Öyle ya, sahneye çıkıp başkalarının ağzından konuşan, düpedüz yalan söyleyen birinin şahitliği kabul görür mü hiç?   Cumhuriyetin ilanından sonra  büyük önderimiz Atatürk, bilim ve teknikte olduğu gibi sanat ve kültüre de ağırlık veriyor ve ülkede uygar ülkeler  düzeyinde gelişmeler yaşanıyor.  Büyük Atatürk,  modern Türk tiyatrosunun kurucusu Muhsin Ertuğrul’un önerisi ile Ankara Devlet Konservatuarı’nı kuruyor. Mustafa Kemal’in söylevinde geçen o eşsiz cümle de  bu anlayışın bir göstergesi, hatırlayalım: “Efendiler hepiniz milletvekili, başbakan, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz! Ama sanatkar olamazsınız, sanat icra etmekten başka bir amaçları olmayan bu çocukları sevin!'  Evet, ulu önder böyle söyleyerek  konunun önemini vurguluyor. Biliyorsunuz sevgili çocuklar, Atatürk, 23 Nisan’da kutladığımız  Ulusal Egemenlik Bayramını siz çocuklara armağan etti. Çünkü sizlere çok güveniyordu. Usta tiyatro adamı ve şair  Suat Taşer' de tiyatroyu var eden tüm unsurları birleştirerek, tiyatro için dört duvarlı dünya  tanımlaması yapıyor

         Bu gün 20 Mart Dünya Çocuk ve  Gençlik Tiyatroları' günü. Ne diyor Şair Nazım Hikmet?   ‘Verelim dünyayı çocuklara, hiç değilse bir günlüğüne, öğrensin dünya arkadaşlığı...’

       Sevgili çocuklar, ulusumuzun '20 Mart Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyatroları  Günü’ ve onu takip eden  ‘27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’ her  yıl mutlaka kutlanacaktır. Bundan asla  şüpheniz olmasın. 

         Hepinizi, bu önemli günümüzde, ‘20 Mart Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Günün’de sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Hepinizi öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Nice nice '20 Mart Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyatroları' gününe.

Saygılarımla, Salih Kalyon


14.03.2015